KONTAKT

ADRES SIEDZIBY FUNDACJI:

Fundacja Bieszczadziki
Bukowsko 277
38-505 Bukowsko
adres e-mail:  bieszczadziki@gmail.com

 

NIP 687-19-58-235
REGON 181068687
KRS 0000495158
 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU FUNDACJI:

Prezes:  Katarzyna Zabiega
telefon kontaktowy:  511837783

Wiceprezes:  Marek Pasiniewicz
telefon kontaktowy:  507206521