CHCĘ POMÓC

Chcesz pomóc? Każda kwota ma znaczenie! Zwierzęta muszą być karmione, bo chore nie zdobędą pożywienia same.

Numer konta, na które można przekazywać środki na cele statutowe Fundacji: 67 8642 1184 2018 0040 1575 0001 Bank PBS w Sanoku

Fundacja Bieszczadziki
Bukowsko 277
38-505 Bukowsko

NIP 687-19-58-235 
REGON 181068687 
KRS 0000495158

Przy przelewach z zagranicy należy wpisać numer rachunku w formacie IBAN (tzn. z dopiskiem z przodu PL): PL 48 67 8642 1184 2018 0040 1575 0001